Portfeļa iegāde

Portfeļa iegāde

Ar cesiju kreditors (cedents) nodod jeb cedē prasījumus citai personai - cesionāram. Cesijas rezultātā jaunais kreditors jeb cesionārs ir tiesīgs prasīt, lai parādnieks tam izpilda saistības, kas izriet no līguma pret iepriekšējo kreditoru jeb cedentu.

 

Cedentam jeb Kreditoram tā ir iespēja nekavējoties saņemt naudu par neatgūtajiem parādiem, iegūldīt to uzņēmumā attīstībā un aizmirst par parādu atgūšanu.

Ja Jums ir aktīvi debitoru portfeļi noteikti sazinieties ar mums, mēs bez maksas novērtēsim Jūsu portfeli un iesniegsim piedāvājumu tā nopirkšanai, jo mums tas rūp.