Parādu atgūšana

Sergel nodrošina ātru un efektīvu parāda atgūšanas procesu.

Piedziņas process

Mēs pārvēršam šķietami bezcerīgus parādus ienākumos.

Monitorings

Dariet to, ko Jūs protat vislabāk, problēmas ar parādniekiem atstājiet mums! Mūsu pakalpojumi dod...

Klientu apkalpošana

Sergel piedziņu veic saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu.

Likumi un noteikumi